การเรียกชื่อคนเกาหลี

posted on 09 Sep 2010 00:11 by pasakorea
1.หากชื่อพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกด ก็เติม คำว่า อา เข้าไป
แล้วลิงค์เสียงอาไปตามตัวสะกดของชื่อพยางค์สุดท้าย เช่น

수정 (ซู จอง) เรียกเป็น 수정아 อ่านว่า ซูจองอา
은찬 (อึน ชาน) ก็เป็น 은찬아 อ่านว่า อึนชานา

2.หากชื่อพยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกด ก็เติม คำว่า ยา เข้าไป เช่น
하나 (ฮานา) เรียกเป็น 하나야 อ่านว่า ฮานายา
유리 (ยูริ) เรียกเป็น 유리야 อ่านว่า ยูริยา
จะควบเสียง เช่น อึนชานา ไม่ใช่ อึนชานอา
ยกเว้นตัวสะกดแม่กง จะไม่เป็นตามกฎนี้ เช่น ซูจองอา ..ไม่ควบเสียงเป็นซูจองา

ในกรณีที่เราจะเอ่ยถึงอีกบุคคลหนึ่งให้อีกคนนึงฟัง โดยบุคคลที่เราเอ่ยถึงนั้น
จะต้องเป็นเพื่อนสนิท หรืออายุน้อยกว่าเรา เราก็จะพูดชื่อบุคคลที่ 3 นั้น โดยเติมเสียงสระิีเข้าไป
เช่น 은찬 (อึน ชาน) ก็เรียกเป็น อึนชานิ

ีกฎเกณฑ์แบบนี้ค่า

1.หากชื่อพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกด ก็เติม คำว่า อิ เข้าไป
แล้วลิงค์เสีียงอาไปตามตัวสะกดของชื่อพยางค์สุดท้าย เช่น

수정 (ซู จอง) เรียกเป็น 수정이 อ่านว่า ซูจองอิ
은찬 (อึน ชาน) เรียกเป็น 은찬아 อ่านว่า อึนชานิ

2.หากชื่อพยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกด ก็เติม คำว่า กา เข้าไป เช่น
하나 (ฮา นา) เรียกเป็น 하나가 อ่านว่า ฮานากา
유리 (ยู ริ) เรียกเป็น 유리가 อ่านว่า ยูริกา

เงินเกาหลี

posted on 09 Sep 2010 00:06 by pasakorea

만 원 (มัน วอน) 10,000 วอน오천 원 (โอ ชอน วอน) 5,000 วอน천 원 (ชอน วอน) 1,000 วอน오백 원 (โอ แบก วอน) 500 วอน백 원 (แบก วอน) 100 วอน오십 원 (โอ ชิ บวอน) 50 วอน십 원 (ชิ บวอน) 10 วอน

edit @ 9 Sep 2010 00:07:24 by shizu

우리 가족..ครอบครัวของเรา

남편- นัม พยอน (สามี)
아내 - อา แน (ภรรยา)
(ยังมีคำเรียกอื่นๆ เช่น 처 (ชอ) / 주부 (=ชุบุ)..อันหลังนี้แปลว่าภรรยาที่เป็นแม่บ้าน

아들- อา ตึล (ลูกชาย)
딸 - ตัล (ลูกสาว)
아들딸 - อา ตึล ตัล (ลูกชายและลูกสาว)

아버지 - อา บอ จี (คุณพ่อ)
สุภาพก็ 아버님 - อา บอ นิม
กันเองก็ 아빠 - อา ปา
어머니 - ออ มอ นิ (คุณแม่)สุภาพก็
สุภาพก็ 어머님 - ออ มอ นิม
กันเองก็ 엄아 - ออม มา

오빠 - โอ ปา (พี่ชาย เรียกโดยน้องสาว)
언니- ออน นิ (พี่สาว เรียกโดยน้องสาว)
형 - ฮยอง (พี่ชาย เรียกโดยน้องชาย)
누나 - นู นา (พี่สาว เรียกโดยน้องชาย)
남동생 - นัม ทง แซง (น้องชาย)
예동생 - ยอ ทง แซง (น้องสาว)

사촌 - ซา ชน (ลูกพี่ลูกน้อง)

ญาติฝ่ายพ่อ
친할아버지 - ชิน ฮา รา บอ จี (ปู่)
친할머니 - ชิน ฮาล มอ นี (ย่า)

큰아버지 - คึน อา บอ จี (พี่ชายคนโตของพ่อ)
작은아버지 - ชา กึน อา บอ จี (น้องชายคนเล็กของพ่อ)

큰고모 - คึน โก โม (พี่สาวคนโตของพ่อ)
작은고모 - ชา กึน โก โม (น้องสาวคนเล็กของพ่อ)
..สำหรับคนที่มาแต่งงานกับป้าหรือน้าสาว เราเรียกว่า โค โม บุ (고모부)

ญาติฝ่ายแม่
외할아버지 - เว ฮาล รา บอ จี (ตา)
외할머니 - เว ฮาล มอ นี (ยาย)

외삼촌 - เว ซัม ชน (พี่ชาย หรือน้องชายของแม่)
이모 - อี โม (พี่สาวหรือน้องสาวของแม่)
..สำหรับคนที่มาแต่งงานกับลุึงหรืออาฝ่ายแม่ เราเรียกว่า ซุก โม (숙부)

..สำหรับคนที่มาแต่งงานกับป้าหรือน้าสาวฝ่ายแม่ เราเรียกว่า อี โม บุ (이모부)